czwartek, 28 listopada 2013

Polonistka w sieci

Kim jestem?

Polonistka, germanistka w ZSO nr 1 w Rudzie Śląskiej, matka malutkiej Gosieńki, żona, właścicielka dwóch pięknych maine coonów. Staram się w pracę wkładać maksimum zaangażowania, chciałabym wychować mądrych, myślących, kreatywnych młodych ludzi. Nie lubię, kiedy uczniowie nudzą się na moich lekcjach, więc staram się wykorzystać jak najwięcej metod angażujących ich do pracy, pobudzających wyobraźnię i kreatywność. Do dypozycji mam: laptop swój, rzutnik na stałe zamontowany w klasie (kocham go), głośniki prawie 20-letnie (istny cud techniki, moja własność), ostatnio otrzymałam w darze kartki do flipcharta (żeby nie było, tablicę mam pamiętającą zamierzchłe dzieje), ale kartki uwielbiam - idealne do pracy w grupach, kilka dziur w podłodze ;). W tych warunkach wychodzimy w XXI wiek i nowoczesne nauczanie...

Pewnego dnia, kiedy po raz kolejny okazało się, że wypadły mi lekcje z klasą 2 liceum, kiedy po raz kolejny stwierdziłam, że nie zdążę zrealizować wszystkich lekcji i zaprezentować uczniom wszystkich materiałów, a uczniowie nie pierwszy raz próbowali przekonać mnie, że notatki robili sami a nie przy pomocy wujka Google, postanowiłam, że część lekcji przeniosę do świata wirtualnego, skoro moi uczniowie tam właśnie spędzają masę czasu.
Zaczęłam szukać możliwości, zastanawiałam się nad aplikacjami google, facebookiem, moodlem, aż przez przypadek natknęłam się na edmodo. I baaardzo spodobała mi się ta platforma.
Moi uczniowie... Część zareagowała entuzjastycznie, większość obojętnie, część - jak zwykle - zaczęła kontestować moje pomysły. Chociaż wrażenie mam, że niechęć wiązała się z niechęcią do realizacji jakichkolwiek dodatkowych projektów i zdań, a niekoniecznie z formą owych zadań.

O Edmodo słów kilka...

Platforma edukacyjna Edmodo jest to popularna w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii społecznościowa platforma e-learningowa, wyglądem nieco przypominająca portal facebook, stąd uczniowie nie mają trudności z poruszaniem się po niej. Na platformie uczniowie realizują różne zadania. Rozwiązują przygotowane przeze mnie testy, czytają zamieszczane artykuły, utwory literackie, przesyłają w formie wiadomości odpowiedzi na postawione pytania. Portal daje także możliwość gromadzenia materiałów multimedialnych w tzw. "teczce" oraz udostępniania zebranych informacji. Ponadto z portalem współpracują różne ciekawe aplikacje, m. in. generator krzyżówek, program do nauki słówek typu "fiszki". Na dzień dzisiejszy uczniowie mają przygotowane przeze mnie dwa zestawy pojęć teoretycznoliterackich, które mogą przyswoić w formie gier.
Praca w formie e-learningu wydaje się być ciekawym uzupełnieniem tradycyjnych lekcji i odpowiedzią na potrzeby współczesnego ucznia.
Ponadto ten sposób pracy pozwala zrealizować następujące punkty nowej podstawy programowej dla IV etapu edukacyjnego z języka polskiego:
- uczeń porównuje tekst linearny i hipertekst,
- szuka literatury przydatnej do opracowania różnych zagadnień, korzysta z tradycyjnego księgozbioru, jak i zapisów multimedialnych i elektronicznych, w tym Internetu,
- tworzy przedmiotowe bazy danych,
- sporządza opis bibliograficzny zapisów elektronicznych,
- dostrzega współczesne zmiany modelu komunikacji językowej, różnice miedzy tradycyjną komunikacją ustną lub pisaną a komunikacją przez Internet.
Uczniowie klasy 2d (sportowej), którą wciągnęłam w pracę na edmodo, to specyficzna grupa uczniów, którzy ze względu na zawody sportowe, zgrupowania, treningi nie zawsze uczestniczą w lekcjach. Ten sposób pracy pozwala im na naukę także poza szkoła. Dodatkową zaletą portalu jest fakt, iż działa on także jako aplikacja na smartphony i tablety (system Android i Apple). Przewagę nad aplikacjami google i facebookiem daje też fakt, że edmodo nie wymaga żadnych danych osobowych, nie trzeba (chociaż można) podawać adresu mailowego. Platforma wydaje się więc być dość bezpiecznym narzędziem.

A tak pracujemy :)


 I coś co uczniowie kochają najbardziej, zadanie na "zero" ( w szkole mamy system puktowy i dodatkowy punkt  to 1/0).

Print screen z krzyżówki w aplikacji pracującej pod edmodo xwords.